280A1, LƯƠNG ĐỊNH CỦA, AN PHÚ, QUẬN 2
0901.016.019 - 028.6275.1398
0901.016.019 - 028.6275.1398

ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT MÀ KHÔNG PHẢI XIN PHÉP

Do nhu cầu sử dụng hay chuyển để tăng giá mà không ít nhà đầu tư và cá nhân sở hữu đất đều hướng đến việc chuyển mục đích sử dụng. Sau khi đã đăng ký biến động, 5 trường hợp dưới đây được chuyển mục đích sử dụng đất mà không cần phải xin phép.

Khi nào được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Khoản 1 Điều 12 thông tư 33/2017/TT- BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

Thứ nhất: Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

Nhiều nhà đầu tư săn đất nông nghiệp nhằm hướng đến việc chuyển đổi thành thổ cư để tăng giá

Thứ hai: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

Thứ ba: Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.

Chuyển đổi mục đích sử dụng là một trong những phương pháp nâng giá BĐS

Thứ tư: Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Trường hợp cuối là: Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *